SERVEIS

Psicologia infanto – juvenil

L’etapa infantil i juvenil són períodes del desenvolupament claus en els nostres fills que deixaran empremta en la seva vida i establiran les bases  de la personalitat del futur adult. 

Durant aquestes etapes poden passar per moments difícils, i sovint incomprensibles per a ells, que els poden portar a desenvolupar diferents emocions i conductes. 

L’objectiu del nostre equip en Grup Avança és intervenir en totes aquelles alteracions conductuals i emocionals que poden generar malestar o interferir de forma significativa en el funcionament diari del nen/a, del adolescent i de la  seva família. 

Intervenim en:

Ansietat
Depressió
Alteracions de l’estat d’ànim
Identitat de gènere
Trastorns alimentaris
Adiccions
Problemes de conducta
Habilitats socials
Trastorns d’excreció
Pors infantils
Assessorament familiar