SERVEIS

Neuropsicologia

Neuropsicologia

La neuropsicologia és una branca de la neurociència que estudia les relacions entre les diferents funcions cerebrals i la conducta de les persones. 

L’objectiu principal de la neuropsicologia és identificar, descriure detalladament, rehabilitar i intervenir en les diferents alteracions cognitives i funcionals. 

El procés neuropsicològic dependrà de l’edat del pacient, però tindrà sempre com objectiu explorar els punts forts i febles de la persona per així obtenir el tractament o tractaments més adequats.

Intervenim en:

Altes capacitats
Trastorns del desenvolupament intel·lectual
Trastorns de la comunicació
Trastorns de l’espectre autista
Trastorns per dèficit d’atenció / hiperactivitat (TDAH)
Trastorns específics de l’aprenentatge (lectura, escriptura, matemàtiques)
Trastorns motors
Trastorns neurocognitius