SERVEIS

Logopèdia

Logopèdia

El logopeda és un professional especialitzat en la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions relacionades amb la comunicació, el llenguatge (oral i/o escrit), la parla (articulació), la veu, l’audició i de les funcions orals no verbals (respiració, deglució, masticació…). 

Per tot això, el treball del logopeda és fonamental en les diferents etapes del cicle vital (des de la lactància fins a la vellesa).

L’equip de logopedes de Grup Avança basem la nostra metodologia de treball en l’atenció i intervenció individual,  així com en la comunicació i coordinació amb l’entorno del pacient (família, escola, altres professionals sanitaris…) per aconseguir la rehabilitació d’aquelles funcions que es trobin alterades.

Intervenim en:

Retards i trastorns específics del llenguatge
Dislàlies (dificultats d’articulació)
Disfèmia (quequesa)
Afàsies
Trastorns del desenvolupament 
Alteracions de la veu 
Deglució atípica 
Trastorns d’aprenentatge (lectura, escriptura, matemàtiques, TDAH)